Suggeriment sobre baixes d'usuaris - Sugerencia acerca de bajas de usuarios

Quan en el TimeOveflow es desactiva temporalment un usuari, o bé se’l dóna de baixa, en l’històric d’operacions relacionades amb aquest usuari n’apareix només la informació INACTIVE USER o DELETED USER, amb l’inconvenient que, en cas d’alguna problemàtica o dubte amb les hores, no es té cap referència de l’usuari que va intervenir en l’intercanvi.
Suggereixo que, juntament amb la informació “Inactive User” o “Deleted User”, en l’històric d’operacions d’intercanvi aparegui també el número de l’usuari desactivat o donat de baixa.
Moltes gràcies
Jordi

Cuando en el TimeOveflow se desactiva temporalmente un usuario, o bien se le da de baja, en el histórico de operaciones relacionadas con este usuario aparece solamente la información INACTIVE USER o DELETED USER, con el inconveniente de que, en caso de alguna problemática o duda con las horas, no se tiene ninguna referencia del usuario que intervino en el intercambio.
Sugiero que, junto con la información “Inactive User” o “Deleted User”, en el histórico de operaciones aparezca también el número del usuario desactivado o dado de baja.
Muchas gracias
Jordi

1 me gusta

Hola @jordi_perera

Totalment d’acord, ho mirem a veure com podem millorar aquest fet. Potser no és pot arreglar pels antics que ja estan esborrats però no estic segur.

Moltes gràcies Sergi