Suggerencia de nova categoria "Cultura" en el TimeOverflow - Sugerencia de nueva categoría "Cultura" en el TimeOverflow

Quan es crea una oferta o demanda en el TimeOverflow cal vincular-la amb alguna de les categories preestablertes.
Hi ha un tipus d’ofertes sobre activitats culturals que no tenen relació amb la categoria “Oci” ni amb cap de les altres categories existents fins ara, i que costa saber on classificar-les i a vegades van a parar a la categoria “Altres”.
És per això que suggereixo la creació d’una nova categoria “Cultura”.
Moltes gràcies
Jordi

Cuando se crea una oferta o demanda en el TimeOverflow es necesario vincularla con alguna de las categorías preestablecidas.
Hay un tipo de ofertas acreca de actividades culturales que no tienen relación con la categoría “Ocio” ni con ninguna de las demás categorias existentes hasta ahora, y que cuesta saber dónde clasificarlas y a veces van a parar a la categoría “Otros”.
Es por ello que sugiero la creación de una nueva categoría “Cultura”.
Muchas gracias
Jordi

3 Me gusta