Sessions de co-creació PLUS

Dijous 13 de maig. 15h a 19h (Online)

Sessió de co-creació de materials de suport

Alguna vegada t’ha costat entendre el funcionament de la plataforma? Com a usuari/gestor d’una organització a Katuma saps de les dificultats que tenim per donar suport a tots usuaris que fan servir a plataforma. No és fàcil entendre sense ajuda la lògica de funcionament de Katuma-OFN. Aquesta situació suposa dedicar una quantitat important de temps en ensenyar el funcionament de la plataforma tant pels voluntaris com per l’únic empleat de Katuma.

Com a conseqüència ens trobem que aquesta feina de vegades es fa en hores fora de la jornada laboral i també redueix el temps dedicat a altres qüestions importants com fomentar que arribin suggeriments de millora de la plataforma a OFN o en incrementar la informació que reben els usuaris sobre el dia a dia de Katuma.

En aquest sentit, un dels projectes en què estem treballant com a Katuma, amb el suport de Dimmons, és desenvolupar una metodologia de formació horitzontal, que tingui vida pròpia i ens serveixi per estructurar tots els continguts.

Volem trobar-nos tots i totes per explicar-vos la situació en la que es troba Katuma i puguem treballar en fer un salt en la disponibilitat de recursos.

En concret volem:

  • Posar-vos al dia de la situació de Katuma i la connexió amb OFN.
  • Escoltar-vos per detectar possibles estratègies per la millora del funcionament de Katuma-OFN. Volem la vostra ajuda per dissenyar sistemes interns que millorin la comunicació i la gestió del temps a Katuma-OFN
  • Detectar i millorar els recursos actuals, treballarem fonamentalment en actualitzar la guia d’usuari de Katuma, en català, castellà i gallec, i estructurar els videotutorials.
    No cal cap requisit tècnic específic. Qualsevol pot aportar en aquests tres àmbits i a l’hora aprendre més sobre Katuma. Compartir experiències entre usuaris/àries ens enriqueix a tots. T’esperem!

REGISTRA’T AQUÍ

AGENDA
15:00 Presentació Projecte PLUS
15:30 Materials d’aprenentatge i metodologies horitzontals
17:00 Comunicació i gestió del temps i de tasques a Katuma-OFN

SESSIO CO-CREACIO PLUS

Avui de 15h a 19h treballarem dos àmbits que ens poden ajudar a créixer i millorar el servei que oferim com a cooperativa:

  1. Els recursos de formació i aprenentatge per a ajudar els usuaris de Katuma

  2. Conèixer les eines de comunicació que tenim i decidir si en volem altres més eficients per a crear la comunitat Katuma-OFN

Us animem a participar a través de:
Sala de videoconferència

https://eu.bbcollab.com/guest/3009715c1ab94bd4a92ef78a1a51717d

La pissarra col·laborativa

PROGRAMA

15:00- 15:30 Presentació del projecte i sessió

15:30 - 17:00 FORMACIÓ I SUPORT Mapeig materials actuals i exploració metodologies horitzontals

17 A 17:10 Descans

17:10 a 19 COMUNICACIÓ I GESTIÓ DEL TEMPS A KATUMA-OFN