Plataforma per col·laborar en projectes FLOSS d'economia social


#1

Al la trobada del novembre del 2018, una de les idees que va sortir va ser crear una plataforma rollo “Hacktoberfest” on les desenvolupadores (o altres rols) pugessin col·laborar durant tot l’any en projectes de software lliure que contribueixin a l’economia social i solidària (o per sortir del ghetto, que contribueixin a millorar el món).

Existeixen alguns recursos que fan coses similars però sense el filtre de la ESS, per exemple:

La idea d’aquest fil és obrir un debat sobre si realment és interessant fer un projecte d’aquest tipus per software de la ESS, i com ho podríem enfocar (MVP, etc.)

Com a idea per obrir el debat, la meva proposta és:

  • Trobar projectes interessants que aportin valor a la ESS (a part de OpenFoodNetwork i TimeOverflow, que ja els tenim per mà :stuck_out_tongue_winking_eye:)
  • Definir un etiquetatge estàndard i comú per les issues: good first issue, need help…, i etiquetes per llenguatge si el projecte en te varis (per exemple js o ruby poden estar al mateix repo)
  • Fer una petita pàgina web com les que hem vist que et permeti filtrar fàcilment aquestes issues (podria estar dins del servidor i domini de coopdevs)
  • Intentar fer-li bombo i aviam com funciona

Aquí la feina més difícil (des del meu punt de vista) és trobar algun projecte més per sortir amb 5 o 6 i no només els nostres. A més, cal que aquests projectes estiguin mitjanament actius i disposats a créixer en col·laboradors, a més a més de tenir un procés de contribució clar.

També un altre dubte que em sorgeix és com enfocar els projectes que no estan enfocats directament a la ESS però que n’aporten valor, com per exemple llibreries o frameworks en les que se sustentin els nostres projectes.

Trobo que tot plegat ajudaria a fer comunitat i a apropar persones que podrien estar alineades amb l’esperit de coopdevs, que en penseu?


#2

:tada: És una molt bona idea!!

Així sense pensar molt se m’acudeixen:


#3

#4

Crec que el millor que es pot fer per donar-li momentum a una iniciativa com aquesta és parlar amb altres agrupacions i fer que sigui una iniciativa conjunta.

Sobre això, sóc més de la opinió que un event restringit en el temps és més efectiu.


#5

Estic d’acord en que ha de ser conjunta! Per això parlava de recopilar altres projectes i possar-nos d’acord :slight_smile:

Totalment d’acord, és més efectiu. Segurament el Hacktoberfest és més efectiu que les altres plataformes de les que he parlat… ho plantejava com a atemporal perquè no existeix res similar i molaria que existis, des del meu punt de vista molaria que funciones tot l’any i després durant el Hacktoberfest (per exemple) fessim alguna cosa especial.


#6

També és bona idea. És comú que gent que comença en el desenvolupament de software busqui projectes OSS per començar a fer CV i posar el seu codi a prova amb pull requests…

Jo veig una secció de good first issue o similar. Estaría content de incorporat-ho a la pàgina de CoopDevs, ja sigui com iniciativa pròpia o reproduït a diferents agrupacions (tipo els “anells” que es portaven abans als internets de Geocities!). Tipo “CoopDevs participa a ‘First Issues for Good’”.

I com a event especial fer una hackathon en un dia marcat amb premis y gamification.