Opinions sobre Odoo vs Tryton

Hola,

Abans de tot vull aclarir una cosa, no vull pas començar cap guerra entre dos tecnologies per saber quina es millor (això ja ho tinc clar desde fa dies :crazy_face:). Simplement que cadascú pugui expresar la seva propia opinio.

He vist en varies publicacions que coneixeu tant la Tryton con Odoo (pels que ho desconeixeu son dos ERPs de codi obert amb un origen comú) però que finalment heu decidit utilitzar el Odoo per desenvolupar un ERP per entitats ESS.

Pel qui no ho sapigui jo soc un membre bastant actiu de la comunitat de Tryton, i com a membre d’aquesta comunitat m’agradaria saber quins motius us han portat a triar Odoo i no decantar-vos per Tryton.

Us agraire molt les vostres respostes ja que segurament aquestes ens poden ajudar a millorar en el futur i aconseguir que el millor ERP de codi lliure (segons la meva opinió) arribi a molts més usuaris.

També espero poder aportar el meu coneixement a aquest fil explicant tot el que pugui sobre Tryton.

Salutacions!

Hola @pokoli gràcies per obrir el debat!

Nosaltres vam tenir aquest debat intern. Nosaltres no sabem quin és millor dels dos la veritat, vam prendre decisions en la mesura de que volem oferir l’ERP a moltes empreses (cooperatives principalment) al mateix temps i per tant hem hagut d’escollir segons quina eina pensem que podria respondre millor a aquesta necessitat.

Vam veure que la comunitat al voltant d’Odoo, la OCA era molt gran i activa. Al usar-se de manera molt extesa vam veure que la quantitat de mòduls mantinguts per la comunitat de manera activa era enorme, també la comunitat Espanyola especialment. Et poso un exemple, si surt una nova normativa o hi han canvis sobre documents legals (per exemple d’hisenda) sabem que en poc temps la comunitat realitzarà el codi que cobreixi aquest nou cas.

Com a punt negatiu la llicència de Odoo és LGPL no és la que preferim però podem viure amb aquest fet.

Així doncs ens vam decidir per Odoo per 2 motius principals:

  • La penetració de la eina (segons xifres de Odoo té 3,7M d’usuaris)
  • La comunitat que manté el software és molt gran i activa

Pel que tinc entes, he vist i algunes persones m’han comentat el problema es que aquest canvis nomes s’implementen per unes versions en concret (la que utilitza la persona que ho implementi) i pot ser que no s’implementi per la versio que estas treballant.

El problema s’agreuja si no pots actualitzar a les noves versions (que si tenen el canvi) perque hi ha moduls de la comunitat que encara no estan preparats o be si no s’han desenvolupat els scripts de migracio pels moduls que utilitzes.

A Tryton, una vegada tens la funcionalitat com a part dels moduls oficials aquesta es mante per totes les noves versions, i els scripts de migracio s’inclouen com a part dels canvis. Pel que fa la legislacio espanyola pots estar tranquil perque hi ha varies empreses del pais que ens cuidem d’implementarles.

Tryton utilitza una llicencia GPL, us srntirieu mes comodes amb aquesta?

Es cert que segurament Odoo te una base d’usuaris mes gran pero aquesta xifra no la podem contrastar ja que per Tryton no disposem d’aquestes dades. Encara que la OCA sigui una comunitat mes gran cal tenir en compte que radere Odoo hi ha una empresa que desenvolupa tambe software privatiu (llicencia enterprise de odoo) i que per exemple la comptabilitat complerta es una funcionalitat nomes disponible a la versio privativaa

Teniu algun tipus de document on es detallen les funcionalitats necesaries per les cooperatives? En cas afirmatiu si el compartiu estare encantat de completarlo amb les funcionalitats que estan implementades per Tryton.

Les funcionalitats son bastant comuns, es poden veure els mòduls que estem oferint a https://gitlab.com/coopdevs/odoo-processos-inventory/blob/master/inventory/group_vars/all.yml#L14

Com et deia el que ens va fer decidir per Odoo no té a veure amb funcionalitats concretes sino sobretot en la comunitat i la seva capacitat per donar suport i mantenir actualitzat l’ERP. Estic segur que Tryton també té una comunitat forta i espero que Tryton segueixi endavant per molts anys! A nosaltres ens va semblar que Odoo era més fort en aquest aspecte i va ser el factor decisori.

Al final quan has de escollir un programari sempre fas una aposta tenint en compte diferents factors, potser vam fer la decisió encertada o no, ja es veurà amb el temps :slight_smile:

Aprofito per comentar-vos que si voleu coneixer una mica més d’aquesta comunitat ens podeu trobar a les Jornades Nacionals de Tryton 2019 que celebrem el proper 28 i 29 de Novembre a Alicant.