Guia: Repartiment de comandes

Repartiment de les comandes

Per fer el repartiment de les comandes calen l’informe de repartiment i opcionalment les factures de cada una de les comandes individuals. Podeu imprimir tant un document com l’altre en PDF per compartir entre els membres del grup de consum.

Informe de repartiment

Des de l’apartat d’informes cliqueu a l’informe “Gestión del Ciclo de Pedido”.


Això us portarà a una pàgina on seleccionar el cicle de comanda pel que voleu fer el repartiment. Aquí cal assegurar-se que el cicle és el correcte. A tal efecte tingueu en compte que aquests apareixen ordenats de més a menys recent.

Al clicar a “Buscar” apareixerà l’informe on les columnes representen cada una de les comandes fetes durant el cicle de comanda especificat i les files cada un dels productes demanats.

Factures

Els usuaris de Katuma reben per correu electrònic la confirmació amb els detalls de la comanda. Si tot i així voleu tenir-la impresa per poder-hi fer correcions com si es tractés d’un albarà, seguiu els següents passos:

Des de l’apartat de “Pedidos” cerqueu les comandes del cicle de comanda pel que voleu fer el
repartiment.

Per cada comanda, cliqueu a “Editar”. Això us portarà a la pàgina de detall de la comanda.

Un cop aquí, cliqueu al menú “Acciones” i “Imprimir factura”. Això us l’obrirà a un pestanya nova en format PDF.

2 Me gusta