Guia execució projecte Singulars

singulars
#1

Aquest fil tipus wiki conté informació rellevant de cara a l’execució del projecte Singulars.

Resum del projecte del projecte

pdf

Gestió del projecte

Per gestionar el projecte fem servir trello https://trello.com/b/UuNpN2Fr/singular-erp

Per reunions fem servir google calendar on s’ha de convidar a les persones que es convoquen.

Si necessites contactar amb algú de l’equip Contactes equip

Documentació

Tenim tota la documentació del projecte a la carpeta del Drive

Codi del projecte (necessari per la Facturació)

Totes les factures vinculades al projecte Singulars han d’indicar:

Codi d’expedient: TSF014/18/00122

Comunicació

Anirem publicant informació de totes les activitats del projecte a través del d’aquest community com a lloc principal on ha d’estar la informació i també a través de Twitter

Pots consultar el Pla de Comunicació pel projecte Singulars (aquest pla és principalment del projecte Singulars però no sols, inclou tota la feina que es fa des de Coopdevs amb ERP i millora de processos empresarials per a cooperatives)

Unes notes respecte logos i comunicació:

Recordar que tal com s’informa a l’ordre que regeix la convocatòria de projectes singulars, tots els documents i elements que les entitats emetin de l’activitat o projecte objecte de subvenció, ja sigui per la seva utilització amb caràcter intern com amb caràcter extern, hauran de fer constar els logos corresponents , alguns acompanyats de text:

  • logo d’e/s
  • Promou: ( logo de la Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies )
  • Amb el finançament de: ( logo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal )

En relació als suports digitals de les actuacions subvencionades, a part d’incloure els logos, cal també incorporar un baner que dirigeixi al web aracoop (http://aracoop.coop/).

A la web/xarxes socials , s’ha d’incorporar un apartat on s’informi del projecte singular atorgat, dins el qual han d’aparèixer els logotips indicats amb el text corresponent, i un bàner que dirigeixi a la pàgina web d’aracoop amb els logos com els que hi han al peu d’aquest fil. De cara a la difusió per Twitter, recordeu afegir les següents mencions: @econ_socialcat i @aracoop.

logos_singulars

0 me gusta