Guia: Afegir productes

Afegir productes

Des de l’apartat de productes, cliqueu a “Nuevo producto”. Això us portarà a la pàgina de nou producte.

Aquí heu d’introduir tots els detalls de producte com el preu, unitats en les quals es ven, imatge, descripció, etc.

“Tamaño por unidad” defineix la unitat en les que es ven el producte. El sistema permet vendre el producte en fraccions d’aquesta mateixa unitat però s’han d’explicitar tal com s’indica a continuació.

Variants de producte

Aquells productes que es venen en diverses quantitats fixades necessiten variants per llistar aquestes opcions. Per exemple, si poseu a la venda patates a 1,52 € per quilo i voleu oferir també mitjos quilos, podeu crear-ne dues variants.

Afegir variants

Un cop completada la informació del producte, cliqueu a “crear”. Això us portarà a la pàgina “Editar varios productos”. Aquí cliqueu al botó d’edició.

Des de la pàgina d’edició de producte, entreu a la secció “Variantes” del menú lateral dret. Un cop aquí, cliqueu al botó blau “Nueva variante”.

Al camp pes del formulari que us apareix heu d’introduir la mida de la nova variant. Seguint l’exemple de les patates, per tal d’oferir mitjos quilos, haurem d’introduir “0.5”.

El camp “precio” al seu torn serveix per indicar el preu de la quantitat introduïda a “Peso”. En el cas de les patates, seria el preu que tindrien mig quilo. Així doncs, en la gran majoria de casos serà un valor proporcional al preu marcat anteriorment al formulari de producte.

Finalment, tal com apareix al formulari de producte, podem marcar la disponibilitat de la variant, sigui “bajo demanda” o indicant una quantitat d’unitats.

La resta de camps són opcionals i no rellevants pel cas de variants en funció del pes.

Un cop cliqueu a “crear” veureu que en el cas de les patates es mostra una nova variant de 500 g.

Les variants es mostren a la botiga de la següent manera:

Afegir variants des de la secció de productes

A la pàgina de productes veureu el producte “patates”. Al clicar al símbol “>” a l’esquerra del producte apareixen les dues variants que té.

Clicant al símbol “+” per contra, es crearà una nova fila on poder omplir els detalls per una nova variant. Fixeu-vos que en aquest cas es pot proporcionar un nom diferent del que té el producte. Això és útil de cara a diferenciar cada variant. Per exemple: “Patates - 1 kg”, “Patates - 500 g”.

Nota: Si deixeu el camp “Bajo demanda?” buit o amb 0 la variant no apareixerà a la botiga.