Grup de treball MVP Governança

Aquest fil resulta de la jornada del 11 de març sobre la plataforma cooperativa de consum agroalimentari

Aquest grup de treball té com a objectiu definir quin tipus d’entitat seria més convenient/viable per a impulsar inicialment el projecte “KATUMA” en el context de l’economia social i solidària: una cooperativa o inicialment una associació?

La idea es crear una entitat on participin (amb veu i vot) totes les actores del sector agroecológic que facin servir la plataforma. Aquesta entitat tindrà com a finalitat gestionar la plataforma online.

Una cuestion que hay que tener en cuenta es la relacion entre la entidad de gobernanza y la comunidad internacional de OpenFoodNetwork.

Que quiere decir ser miembro de la comunidad OFN? Derechos, deberes, etc.