Error en el fraccionament de productes


#1

Bona tarda,
Us volem fer saber que des d’Olesa de Montserrat ens hem afegit a Katuma! Hem estat fent proves per tal de formalitzar el servei per el nostre grup de consumidors.
Ens hem adonat que a l’hora de sel·leccionar la quantitat dels productes des d’un perfil de consumidor, no permet el fraccionament de la unitat de mesura prèviament sel·leccionada.
És a dir, si per exemple la unitat de mesura és una unitat d’alls, l’aplicació no permet que un consumidor en demani mitja.