Documentació de processos a Katuma

Fa una parell de setmanes amb en @sseerrggii vam fer l’exercici d’identificar els processos que es donen a Katuma tant des del punt de vista de productor com de grup de consum. Vindria a ser un matxembrat del que s’anomenaria user journeys, user stories, uses cases, etc. en el món de l’enginyeria de requisits i del software en general.

Per cada una de les accions que vam identificar de cada un d’aquests dos actors, vam llistar totes les incidències i dubtes que hem trobat fins ara.

Les hem prioritzat i hi estem treballem en iteracions d’una setmana.

En els propers dies intentarem documentar cada un d’aquests processos de manera més formal pel nostre ús intern, i perquè els companys de OpenFoodNetwork Portugal entenguin el funcionament dels grups de consum a Catalunya.

Això és només un primer intent, per tant tots els comentaris són benvinguts! D’aquí en un futur n’hauran de sortir guies detallades de com montar grups de consum.

2 Me gusta