Calendari anual

#1

A la primera sessió de treball trimestral vam decidir planificar un calendari del que queda de 2019 per facilitar la planificació i participació en els diferents espais de trobada i decisió de la cooperativa. Preneu nota.

Assemblea extraordinària (última assemblea “oberta”, de transició cap a les assemblees formals de sòcies de Katuma Sccl) :

  • Divendres, 10 de maig, a les 17,30h - Lloc: Lleialtat Santsenca, per confirmar.

Assemblees ordinàries de sòcies:

  • Divendres, 28 de juny. 17,30h - lloc per determinar
  • Divendres, 29 de novembre. 17,30h - lloc per determinar

Sessions obertes de treball trimestrals:

  • Dissabte, 13 de juliol, a les 9h
  • Dissabte, 5 d’octubre, a les 9h

Altres:

  • Assistència a la Fira per la terra (13 i 14 d’abril)
  • Assistència al Biocultura (del 9 al 12 de maig)
  • Participació a la FESC (26 i 27 d’octubre)

Esperem doncs que així us sigui més fàcil participar.

0 me gusta