Katuma


Grup de treball Denominació [Katuma] (7)
KATUMA Subvenciones [Katuma] (2)
La eleccion del software #FAQ [Katuma] (1)
Grupo de trabajo: Plataforma cooperativa de consum agroalimentari [Katuma] (9)
Grup de treball MVP Governança [Katuma] (2)
Share back de la feina dels estudiants de Massana sobre Katuma [Katuma] (4)
Roadmap to FESC2016 [Katuma] (5)
Primers contactes amb productors [Katuma] (4)
Draft data model de Katuma [Katuma] (1)