Roadmap Katuma 2018

katuma

#1

Fil que sorgeix de Assemblea de Katuma, 15 de gener a les 18h a Espai30

El día més votat és el dilluns 5 de febrer de 11h a 13h, finalment ho farem a Espai30 .

Aquesta sessió ha de permetre concretar el roadmap 2018 i formar els diferents equips de treball.

Anirem concretant l’ordre del dia al següent document (pots comentar per fer propostes):


Assemblea de Katuma, 15 de gener a les 18h a Espai30
#2

A la reunió van assistir la @nuriavrodriguez i en @javier.legido de Jamgo. Ens vam quedar amb els objectius de l’any i les activitas que han de permetre assolir-los, i això ja és molt!

Vam ampliar el mateix document que va citar en @sseerrggii.

Ara doncs ens queda:

 • Priorització de les activitats
 • Proposar uns primers grups de treball
 • Proposar mètriques per a les activitats definides

Seguim!


#3

De la feina de definició del Roadmap es desprenen 4 grans objectius per aquest any:

 • Implicar la comunitat
 • Acompanyar als projectes (grups de consum, productores, usuàries)
 • Enllestir MVP (producte mínim viable, en referència a la plataforma)
 • Projecte Empresarial

I definim les següents tasques repartides durant l’any:

1er Trimestre

 • Pla de comunicació (Anual + Matchfunding)
 • Vídeo (Landing + Matchfunding)
 • Preparar tallers TIC per a grups de consum (Singulars)
 • Relació amb l’Aresta
 • Nova landing (home de Katuma)
 • Crear llista de correu per treballar conjuntament
 • Definir millores MVP
 • Seguiment de tasques importants per a Katuma a OFN

2on Trimestre

 • Gestió campanya Matchfunding
 • Realitzar tallers TIC a grups de consum
 • Comunicar necessitats Katuma a OpenFoodNetwork i comunicar també la actualitat de OFN a Katuma
 • Realitzar millores MVP
 • Tasques Comunicació

3er-4t Trimestre

 • Pla de viabilitat
 • Estatuts
 • Concretar sòcies fundadores
 • Contacte administració sector agrònom català
 • Realitzar millores MVP
 • Tasques Comunicació

Hem definit els següents grups de treball:

 • Comunicació
 • Tècnic/Plataforma
 • Suport
 • Projecte empresarial

Ara mateix amb les següents persones implicades

En cada equip necessitem més mans! Pots participar comentant en aquest fil o sumant-he a la nova llista de correu katuma@googlegroups.com https://groups.google.com/forum/#!forum/katuma/join


postit%20roadmap