Quedada Coopdevs a Barcelona, 26 d'abril a les 19:00, Ateneu La Base [Coopdevs] (2)
Projecció Documental Foodcoop dissabte 21 d'abril [Katuma] (1)
Altes i baixes de productes [Katuma] (2)
Agregar habilidades a usuario e imagenes a ofertas [Feature] (5)
Sobre inactividad de un usuario [Bug] (10)
Katuma, nova versió d’OFN v1.14 [Katuma] (1)
Cómo adquirir la aplicación? [TimeOverflow] (2)
Exportació de productes cap a UK [Site Feedback] (2)
Feedback sobre la plataforma [Site Feedback] (6)
TimeOverflow v.1.5.0 [TimeOverflow] (1)
Roadmap Katuma 2018 [Katuma] (10)
Quedada coopdevs, 5 de abril en Barcelona (Sants) [Coopdevs] (3)
Establecimiento de comisiones [Katuma] (2)
Como cambiar el correo electrónico de un productor [Site Feedback] (3)
Katuma, nova versió d'OFN v1.13 [Katuma] (1)
Traducció al Català de Katuma [Katuma] (1)
Control de pagos/cobros [Site Feedback] (2)
Envío automático del informe de pedido a las productoras [Katuma] (2)
Consultar informes com a productora [Katuma] (2)
Reconfimar demandas regularmente para mantenerlas vigentes [Feature] (3)
Convergencia con la nueva ley de protección de datos [Feature] (3)
Petición de donación de 1€ [Feature] (6)
TimeOverflow v1.4.0 [TimeOverflow] (1)
Blockchain, IBM y ONGs [Coopdevs] (1)
Problema amb el correo de confirmació [Bug] (3)
Guia de instalacion usando debian X [TimeOverflow] (1)
TimeOverflow testing team ( 2 ) [TimeOverflow] (22)
Arquitectura openfoodnetwork/katuma i model de contribució a ofn [Katuma] (5)
Añadir vendor/ a las rutas excluídas en .codeclimate.yml [Feature] (3)
Campanya crowdfunding Katuma [Katuma] (4)